പൂക്കോയ തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണം-സമദാനി

മര്‍ഹൂം പാണക്കാട് പി.എം.എസ്.എ പൂക്കോയ തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണം. സമദാനി സാഹിബിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാഷണം
കടപ്പാട്: http://www.youtube.com/user/QURAANSTUDYCENTRE

No comments:

Post a Comment

ഈ സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുക