ഉമറലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണം

മര്‍ഹൂം പാണക്കാട് സയ്യിസ്ദ് ഉമറലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണം.
പാതിരാവിലും പരന്നൊഴുകിയ വെളിച്ചം.

Islamic Sahithya Academi (ISA) Calicut


No comments:

Post a Comment

ഈ സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുക