ശിഹാബ് തങ്ങളും മാസപ്പിറവിയും

വീണ്ടുമൊരു റംസാന്‍ മാസം വന്നെത്തി..... ഓര്‍മയില്‍ നമ്മുടെ കൊടപ്പനക്കലെ  തങ്ങളും, മാസപ്പിറവി കണടതായി അറിയിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൈപടയിലെഴുതിയ കുറിപ്പ്

No comments:

Post a Comment

ഈ സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുക