പാണക്കാട് പൂക്കോയതങ്ങള്‍ അനുസ്മരണ ഗാനം

 
രചന: കെ.ടി മുഹമ്മദ്
സംഗീതം :മുത്തു 
പാടിയത് : എ.വി മുഹമ്മദ്

No comments:

Post a Comment

ഈ സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുക